Tạo crontab tự động bật lại MySQL khi bị stop trên VPS/Server

posted in: Kinh Nghiệm Máy Chủ | 0

Với những máy chủ ảo VPS có RAM ít và bạn không rõ về config MySQL dẫn tới hiện tượng thi thoảng website quá tải và bị lỗi không thể kết nối tới database. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi chết MySQL và tạo crontab  tự động khởi động lại dịch vụ MySQL trên VPS/Server khi  website bị hiển thị lỗi tương tự như dưới:

1. Lệnh bật lại dịch vụ MySQL

rên VPS Centos

Centos 6 (MariaDB cũng dùng chung lệnh) :

service mysql start

Hoặc:

/etc/init.d/mysql start

Centos 7: 

MySQL: systemctl start mysql.service

MariaDB: systemctl start mariadb.service

 Trên VPS Ubuntu/etc/init.d/mysql start

hoặc: /etc/init.d/mysqld start

Tùy trường hợp cụ thể trên server của bạn là mysql hay mysqld mà bạn chọn lệnh.

Tạo crontab tự động bật lại MySQL khi bị stop trên VPS/Server

2. Tạo Crontab tự động khởi động (bật ) lại MySQL

Khi service MySQL bị stop trên VPS do quá tải hoặc thiếu RAM, ta sẽ dùng lệnh trên để bật lại. Ngoài ra, bạn có thể tạo một crontab tự động check MySQL nếu dịch vụ này đang bị stop thì tự động bật lại.

Trước tiên cần tạo một file đặt tên là auto-start-mysql chẳng hạn, ta đặt file này trong folder root hoặc folder tùy ý bạn chọn. Sau đó chmod file này bằng lệnh:

1
chmod +x /root/auto-start-mysql

 

Để thêm  vào VPS crontab tự động chạy auto-start-mysql 5 phút 1 lần  ta dùng lệnh:

1
(crontab -u root -l ; echo “*/5 * * * * /root/auto-start-mysql”) | crontab -u root -

 

Nội dung của  file auto-start-mysql  như sau:

Trên VPS Centos: 

Centos 6:

Bình luận